Hur målmedveten är du och din organisation?

Kundanpassade interna utbildningar

Målgrupp

  • Ägare, styrelser och vd/ledningsgrupper. Utbildningsinsatsen involverar ofta både chefs- och medarbetarnivå
  • Konsulter med ambition att skapa Den Ideala Arbetsplatsen


Syfte

  • Skapa attraktiva arbetsplatser med kompetens att nå överenskomna mål och ett ledarskap där medarbetare är engagerade i att verksamheten når långsiktig framgång och kontinuerlig utveckling. 

 

  Ägare, styrelser och vd/ledingsgrupper. Interna utbildningsinsatser involverar allla nivåer och ofta samtliga chefer och medarbetare.

Öppna utbildningar
Vi genomför ibland öppna utbildningar med ambitionen att få deltagare att förstå och inse vikten av att skapa optimala förutsättningar för chefer och medarbetare att nå exceptionelle resultat och långsiktig utveckling.
Kontakta oss gärna för uppdaterad information.