Hur ser din situation ut?


DIA-ANALYS: Jämför din verksamhet med Den IDEala Arbetsplatsen 


Vi har ett koncept, DIA - Den Ideala Arbetsplatsen, som säkerställer framgångsrik utveckling av verksamhet och ledarskap. DIA-analysen syftar till att ge en bild av verksamhetens förmåga att fokusera på resultat och att nå långsiktig framgång. Bästa resultat ger analysen när den används som ett operativt verktyg för att stimulera dialog och skapa beslutsunderlag och i förlängningen bidra till motivation och delaktighet. DIA-analysen kan med fördel komplettera årliga attitydundersökningar.

Gör inte bara saker rätt, gör rätt saker rätt. Företag och organisationer förväntas idag prestera allt mer med i bästa fall befintliga resurser och det blir allt viktigare att göra rätt saker rätt från början. DIA-analysen belyser frågan: Vilka förutsättningar har chefer och medarbetare att skapa resultat tillsammans?

DIA-analys ger en bild av nuläget och impulser till utveckling (PDF)
 

Artiklar

Kampen om kompetens är en ledningsfråga.
Att skapa attraktiva arbetsplatser är en ödesfråga, särskilt när kompetens blir en bristvara. Ägare, styrelser och ledning i företag och organisationer har här ett viktigt strategiskt ansvar. Läs mer

Målstyrning har som begrepp förfelats. Många företag och organisationer är i praktiken aktivitetsstyrda. Mäthysteri och aktivitetsiver har ersatt den goda tanken bakom verklig målstyrning. Äkta målstyrning är tveklöst effektivt och dessutom attraktivt för den enskilde individen. Läs mer.

Ledningsgruppen är en framgångsfaktor.
En organisation i allmänhet och en Vd eller motsvarande är i synnerhet beroende av kompetent ledningsgruppsarbete. Vikten av tydliga roller ökar i paritet med komplexiteten i våra organisationer. Läs mer och diskutera gärna frågan. Klicka här!

Har vi råd med mediokert ledarskap?
Bristande ledarskap i USA kostar enligt Gallup 440-550 mdr us dollar! Vad kostar det i Sverige?Det är hög tid tid att inse vikten av kvalificerat ledarskap i varje organisation med ambition att nå goda resultat och kontinuerlig utveckling. Läs mer och kommentera gärna.

Målstyrning är ett framgångsområde
Med äkta målstyrning skapar vi förståelse, engagemang och en hög grad av måluppfyllelse. Läs mer om vad som krävs.

Är offentlig verksamhet en krisbransch?
Hur ska offentlig verksamhet attrahera attraktiva medarbetare? Kompetenta chefer och medarbetare väljer själva. Vad krävs för att offentlig sektor ska kunna konkurrera? Läs, fundera och diskutera.

Filmer

När är kvalitetsarbete en framgångsfaktor?
Aktivitetsiver och mäthysteri i kombination med en övertro på metoder och verktyg är ett hinder för framgångsrik verksamhetsutveckling och bra ledarskap. Hur kan vi lyckas bättre? Läs och kommentera.