Vår affärsidé är våra kunders resultat


Vårt fokus är konkreta resultat, verksamhetsutveckling och förändringsarbete med inriktning på målstyrning, ledarskap och effektiv kommunikation. När chefer och medarbetare arbetar tillsammans mot överenskomna mål på varje nivå - skapas exceptionella resultat.

Våra insatser bygger på framgångsrik verksamhetsutveckling genom engagemang, struktur och bred kompetens. 


VERKSAMHETSUTVECKLING


effekter i samband med konsultinsatser

Resultatet av våra insatser är naturligtvis en symbios mellan de som gör arbetet och det sätt att arbeta och tänka som vi bidrar till. Nedan har vi några exempel på den typen av samarbete:
 

  UTGÅNGSLÄGE EFFEKT
Företag i verkstadsindustri   Förlust på 90 miljoner Omsättning 600 miljoner
Sjukfrånvaro: 6 % Anställda: 555

Effekt 3 år senare: Vinst 4 miljoner kr Oms 1,2 miljarder kr Sjukfrånvaro: 3 % Anställda: 500
 
Resebyråkedja I början av 2000-talet var det stor press på branschen (bl a till följd av terrorattacken 11 september 2001) Under 2002-04 skapades nya nyckeltal, ändrat ledarskap och en ny affärsidé togs fram som gjorde att företaget var det enda i branschen som gick med vinst under dessa år.
Transportföretag
Företag nära konkurs. Låg motivation
Oms. 4 500 milj. Resultat: -350 milj. 

 

Under tiden 2004-08 steg Oms till 6 100 milj. Resultat: + 200 milj. Kraftigt ökad motivation.
'

EXEMPEL PÅ KUNDER

     
 ABB  American Express Apoteksbolaget
 BDO Dagens Nyheter DN/Ex Tryckeriet
 Duni AB Expressen Essnet AB
 IBM Nobina Nordea
 SvD Sema Group Volvo Aero Engine Service
 med fler    

 

"DIA är det mest operativa managementverktyg jag haft att göra med. Jordnära, men ändå med helikoptersyn; Skapar konstruktiva förslag till lösningar och handlingsplaner i prestigelösa diskussioner där samtliga deltagare i gruppen kommer till tals."
Magnus Falk, tidigare VD, Nordea Bank Sverige

”Jag har arbetat med Hans G Karlsson under ett antal år och har framför allt tagit till mig vikten av att alla ledare förstår skillnaden på mål och medel och vikten av att bedöma resultat istället för aktivitet. Det till synes självklara att alla vill göra ett bästa möjliga jobb blev också uppenbart och insikten att en ledning i hög grad kan påverka det genom att skapa förutsättningar. Motiverade medarbetare ger lägre personalomsättning, mindre sjukfrånvaro, engagemang och högre resultat.”
Hans Vigmostad, internationellt styrelseproffs, fd. Vd Essnet AB.