Centrum för förändring, verksamhetsutveckling
och ledarskap
 

FÖRÄNDRING GER MÖJLIGHET TILL UTVECKLING...


FörändringsAkademin stödjer Ägare, Styrelse och
VD/ledningsgrupper att nå verksamhetsmål. Kraven på ständig utveckling medför att förmågan att styra och leda blir allt viktigare konkurrens-faktorer. 

Sedan 1985 har vi arbetat med verksamhetsutveckling och ledarskap i de flesta branscher. Att uppnå överenskomna resultat är en avgörande framgångsfaktor - och det är vi bra på att bidra med.
 

förmåga att genomföra nödvändiga åtgärder avgör din framgång

Vad är det som säkerställer goda resultat hos våra uppdragsgivare? Resultatfokus, ledarskap av hög klass och kontinuerligt förbättringsarbete är grunden för vårt arbete. Vi jobbar nära och tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa framgång. Resultaten i uppdragen har varit påtagliga och mätbara.

  • DIA - Den Ideala Arbetsplatsen ger en kvalitetssäkring i verksamhetsutveckling och ledarskap.
  • Framgångstrappan skapar förståelse för vad som krävs för att verksamheten ska uppnå resultat 
  • Box-modellen är ett kommunikativt verktyg som skapar tydlighet och målfokus 
Under fliken "DIA Analys och Arkiv" kan du bekanta dig närmare med vårt sätt att tänka och arbeta. 

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!